Close

Police Station

B Singhpur PS

B Singhpur PS, Borigumma, Koraput 06860-285096

Phone : 9438916791
Pincode: 764057

Bandhugaon PS

Bandhugaon PS Bandhugaon, Koraput 06855-263263

Phone : 9438916793
Pincode: 764027

Boipariguda PS

Boipariguda PS, Boipariguda, Koraput 06854-249430

Phone : 9438916792
Pincode: 763001

Boriguma PS

Boriguma PS, Borigumma, Koraput 06860-280046

Phone : 9438916794
Pincode: 764056

Cyber PS, Koraput

Cyber PS, Koraput

Pincode: 764020

Damanjodi PS

Damanjodi PS, Damanjodi, Koraput 06853-254388

Phone : 9438916795
Pincode: 763008

Dasamantpur PS

Dasamantpur PS, Dasamantpur, Koraput 06852-259539

Phone : 9438916970
Pincode: 764028

Jeypore Mahila PS

Jeypore Mahila PS, Jeypore, Koraput 06854-233444

Phone : 9438916808
Pincode: 764004

Jeypore Sadar PS

Jeypore Sadar PS, Jeypore, Koraput 06854-230944

Phone : 9438916928
Pincode: 764001

Jeypore Town PS

Jeypore Town PS, Jeypore, Koraput 06854-232344

Phone : 9438916930
Pincode: 764001