Close

Hospitals

Bandhugaon CHC

Comunity Health Centre, Bandhugaon Block - Bandhugaon, Dist - Koraput

Email : nhm[dot]bandhugaon[at]gmail[dot]com
Phone : 06855263285
Pincode: 764027

Boipariguda CHC

Community Health Center, Boipariguda Block - Boipariguda, Dist - Koraput

Email : nrhmboipariguda2015[at]gmail[dot]com
Phone : 06854249629
Pincode: 764043

Boipariguda, Baligaon PHC

Primary Health Center, Baligaon CHC - Boipariguda, Block - Koraput

Pincode: 764043

Borigumma CHC

Community Health Center, Borigumma Block - Borigumma, Dist - Koraput

Email : chc[dot]boriguma[at]gmail[dot]com
Phone : 06860280605
Pincode: 764056