ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନାବେଡା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୁନାବେଡା କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ୧୮ କିମି ଦୁରରେ ଅବସ୍ତିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ସହର | ଏଠାରେ ଲଢୁଆ ମିଗ୍ ବିମାନ ଓ ସୁଖୋଇ ବିମାନ ତିଆରି କାରଖାନା ରହିଛି | ଏଠାରେ ବାୟୁଯାନ ଇଞ୍ଜିନର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଏକ ମୃଗବିହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି |

 • ଏଚ୍ ଏ ଏଲ୍ ସୁନାବେଡା
 • କୋଲାବ ସୁନାବେଡା
 • ଏଚ୍ ଏ ଏଲ୍ କାରଖାନା
 • ଏଚ୍ ଏ ଏଲ୍ ସୁନାବେଡା
 • ଏଚ୍ ଏ ଏଲ୍ ସଂଗ୍ରାଳୟ
 • ଯୁଦ୍ଧ ଉଡାଜହଜ
 • ଏଚ ଏ ଏଲ ସୁନାବେଡା
 • କୋଲାବ ସୁନାବେଡା
 • ଏଚ ଏ ଏଲ କାରଖାନା
 • HAL
 • ଏଚ ଏ ଏଲ ସଂଗ୍ରାଳୟ
 • ଯୁଦ୍ଧ ଉଡାଜାହାଜ

କିଭଳି ପହଁଞ୍ଚିବେ:

ସଡ଼କ ପଥରେ

ସୁନାବେଡା କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ୧୮ କିମି ଦୁରରେ ଅବସ୍ତିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ସହର