ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦେଓମାଳୀ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଓଡିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳୀର ଉଚ୍ଚତା ୧୭୬୨ ମିଟର | ଏହା ପୁର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର କ୍ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ | ପାହାଡ ଚଢାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ | ଦେଓମାଳୀ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ୬୦ କିମି ଦୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ |

  • ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଉପରୁ ଦୃଶ୍ୟ
  • ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଉପରୁ ଦୃଶ୍ୟ
  • ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ
  • ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଉପରୁ ଦୃଶ୍ୟ
  • ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ବ ଦୃଶ୍ୟ
  • ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ

କିଭଳି ପହଁଞ୍ଚିବେ:

ସଡ଼କ ପଥରେ

ଦେଓମାଳୀ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ୬୦ କିମି ଦୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ |