ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ ଥାନା

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୋଲିସ ଥାନା

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୋଲିସ ଥାନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କୋରାପୁଟ 06855-268526

ଫୋନ : 9438916806
Pincode: 764014

ଶୁଙ୍କି ପୋଲିସ ଥାନା

ଶୁଙ୍କି ପୋଲିସ ଥାନା, ଶୁଙ୍କି, କୋରାପୁଟ

Pincode: 764039

ସାଇବର ପୋଲିସ ଥାନା

ସାଇବର ପୋଲିସ ଥାନା, କୋରାପୁଟ

Pincode: 764020

ସୁନାବେଡା ପୋଲିସ ଥାନା

ସୁନାବେଡା ପୋଲିସ ଥାନା, ସୁନାବେଡା, କୋରାପୁଟ 06853-222222

ଫୋନ : 9438916814
Pincode: 763002

ସେମିଳିଗୁଡା ପୋଲିସ ଥାନା

ସେମିଳିଗୁଡା ପୋଲିସ ଥାନା, ସେମିଳିଗୁଡା, କୋରାପୁଟ 06853-225347

ଫୋନ : 9438916813
Pincode: 764036