ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ ଥାନା

ଦାମନଯୋଡି ପୋଲିସ ଥାନା

ଦାମନଯୋଡି ପୋଲିସ ଥାନା, ଦାମନଯୋଡି, କୋରାପୁଟ 06853-254388

ଫୋନ : 9438916795
Pincode: 763008

ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଥାନା

ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଥାନା, ନନ୍ଦପୁର, କୋରାପୁଟ 06868-273533

ଫୋନ : 9438916809
Pincode: 764037

ନାରାୟଣପାଟଣା ପୋଲିସ ଥାନା

ନାରାୟଣପାଟଣା ପୋଲିସ ଥାନା, ନାରାୟଣପାଟଣା, କୋରାପୁଟ 06855-264464

ଫୋନ : 9438916810
Pincode: 764014

ନାରାୟଣପାଟଣା ପୋଲିସ ଥାନା

ନାରାୟଣପାଟଣା ପୋଲିସ ଥାନା, ନାରାୟଣପାଟଣା, କୋରାପୁଟ 06855-263263

ଫୋନ : 9438916793
Pincode: 764027

ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଥାନା

ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଥାନା, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି, କୋରାପୁଟ 06853-252533

ଫୋନ : 9438916812
Pincode: 764039

ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଥାନା

ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଥାନା, ପାଡୁଆ, କୋରାପୁଟ 06868-275445

ଫୋନ : 9438916811
Pincode: 764038

ବୀସିଂପୁର ପୋଲିସ ଥାନା

ବୀସିଂପୁର ପୋଲିସ ଥାନା, ବୋରିଗୁମ୍ମା, କୋରାପୁଟ 06860-285096

ଫୋନ : 9438916791
Pincode: 764057

ବୈପାରୀଗୁଡା ପୋଲିସ ଥାନା

ବୈପାରୀଗୁଡା ପୋଲିସ ଥାନା, ବୈପାରୀଗୁଡା, କୋରାପୁଟ 06854-249430

ଫୋନ : 9438916792
Pincode: 763001

ବୋରିଗୁମ୍ମା ପୋଲିସ ଥାନା

ବୋରିଗୁମ୍ମା ପୋଲିସ ଥାନା, ବୋରିଗୁମ୍ମା, କୋରାପୁଟ 06860-280046

ଫୋନ : 9438916794
Pincode: 764056

ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଥାନା

ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଥାନା ମାଛକୁଣ୍ଡ, କୋରାପୁଟ 06868-271020

ଫୋନ : 9438916807
Pincode: 764040