ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ ଥାନା

କାକିରିଗୁମ୍ମା ପୋଲିସ ଥାନା

କାକିରିଗୁମ୍ମା ପୋଲିସ ଥାନା, କାକିରିଗୁମ୍ମା, କୋରାପୁଟ 06855-268526

ଫୋନ : 9438916800
Pincode: 764014

କୁନ୍ଦ୍ରା ପୋଲିସ ଥାନା

କୁନ୍ଦ୍ରା ପୋଲିସ ଥାନା, କୁନ୍ଦ୍ରା, କୋରାପୁଟ 06854-248820

ଫୋନ : 9438916804
Pincode: 764002

କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସ ଥାନା

କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସ ଥାନା, କୋଟପାଡ଼, କୋରାପୁଟ 06860-283031

ଫୋନ : 9438916803
Pincode: 764058

କୋଟିଆ ପୋଲିସ ଥାନା

କୋଟିଆ ପୋଲିସ ଥାନା, କୋଟିଆ, କୋରାପୁଟ

Pincode: 764039

କୋରାପୁଟ ସଦର ପୋଲିସ ଥାନା

କୋରାପୁଟ ସଦର ପୋଲିସ ଥାନା, କୋରାପୁଟ 06852-251241

ଫୋନ : 9438916801
Pincode: 764020

କୋରାପୁଟ ସହର ପୋଲିସ ଥାନା

କୋରାପୁଟ ସହର ପୋଲିସ ଥାନା, କୋରାପୁଟ 06852-250245

ଫୋନ : 9438916802
Pincode: 764020

ଜୟପୁର ମହିଳା ପୋଲିସ ଥାନା

ଜୟପୁର ମହିଳା ପୋଲିସ ଥାନା, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ 06854-233444

ଫୋନ : 9438916808
Pincode: 764004

ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସ ଥାନା

ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସ ଥାନା, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ 06854-230944

ଫୋନ : 9438916928
Pincode: 764001

ଜୟପୁର ସହର ପୋଲିସ ଥାନା

ଜୟପୁର ସହର ପୋଲିସ ଥାନା, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ 06854-232344

ଫୋନ : 9438916930
Pincode: 764001

ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଲିସ ଥାନା

ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଲିସ ଥାନା, ଦଶମନ୍ତପୁର, କୋରାପୁଟ 06852-259539

ଫୋନ : 9438916970
Pincode: 764028