ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ ଡ଼ିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ଶୁଣାଣି ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ ଡ଼ିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ଶୁଣାଣି ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ ଡ଼ିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ଶୁଣାଣି ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |

ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ,କୋରାପୁଟ |

04/09/2019 31/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (421 KB)