ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
କୋରାପୁଟ

04/01/2021 12/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (349 KB)