ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,କୋରାପୁଟ |

05/11/2020 13/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (448 KB)