ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ (ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ୩୬୬୫) ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରତ୍ୟାଖନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା |

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ (ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ୩୬୬୫) ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରତ୍ୟାଖନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ (ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ୩୬୬୫) ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରତ୍ୟାଖନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା |

ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
କୋରାପୁଟ

12/08/2020 31/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (130 KB)