ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଟପାଡ ତରଫରୁ ସାମୟିକଭାବେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଟପାଡ ତରଫରୁ ସାମୟିକଭାବେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଟପାଡ ତରଫରୁ ସାମୟିକଭାବେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ସାମୟିକଭାବେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ କୋଟପାଡ

01/06/2018 08/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (372 KB)