ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଟପାଡ ତରଫରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ

ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଟପାଡ ତରଫରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଟପାଡ ତରଫରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ

ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ

01/06/2018 19/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (587 KB)