ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟପୁର ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 2690 ସଂଶୋଧିତ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା |

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟପୁର ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 2690 ସଂଶୋଧିତ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟପୁର ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 2690 ସଂଶୋଧିତ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା |

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଜୟପୁର

04/01/2022 07/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (275 KB)