ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟପୁର ତରଫରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟପୁର ତରଫରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟପୁର ତରଫରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଜୟପୁର

24/09/2019 03/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (483 KB)