ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୟନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ (ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ) |

ବୟନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ (ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ) |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୟନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ (ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ) |

ବୟନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ (ଚିଠା ସଂଖ୍ୟା: 617) ଭଡା ଦିୟା ଯାନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

15/09/2023 09/10/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)