ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବୈପାରୀଗୁଡା ତରଫରୁ ( ଚିଠା ସଂଖ୍ୟା 3627 ) ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଇ.ଜି.ଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡା ଦିୟା ଯାନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବୈପାରୀଗୁଡା ତରଫରୁ ( ଚିଠା ସଂଖ୍ୟା 3627 ) ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଇ.ଜି.ଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡା ଦିୟା ଯାନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବୈପାରୀଗୁଡା ତରଫରୁ ( ଚିଠା ସଂଖ୍ୟା 3627 ) ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଇ.ଜି.ଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡା ଦିୟା ଯାନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବୈପାରୀଗୁଡା |

15/12/2021 24/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)