ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜି.ଆଇ.ଟି.ଆଇ,କୋଟପାଡ଼ ତରଫରୁ ପି.ଟି.ଜି.ଆଇ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କାର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |

ଜି.ଆଇ.ଟି.ଆଇ,କୋଟପାଡ଼ ତରଫରୁ ପି.ଟି.ଜି.ଆଇ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କାର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜି.ଆଇ.ଟି.ଆଇ,କୋଟପାଡ଼ ତରଫରୁ ପି.ଟି.ଜି.ଆଇ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କାର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |

ଜି.ଆଇ.ଟି.ଆଇ,କୋଟପାଡ଼ |

08/03/2021 16/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1,004 KB)