ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, କୋରାପୁଟ (ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏମ୍ ) ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, କୋରାପୁଟ (ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏମ୍ ) ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, କୋରାପୁଟ (ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏମ୍ ) ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗଣସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ
କୋରାପୁଟ

17/09/2019 09/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)