ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ 4ଥ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 7ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ 4ଥ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 7ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗ,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ 4ଥ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 7ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗ,କୋରାପୁଟ |

10/12/2018 31/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (194 KB)