ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ମାଛରା ତରଫରୁ ବାଳକ ଛାତ୍ରାବାସର ସାରାଞ୍ଜମ ନିମନ୍ତେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ମାଛରା ତରଫରୁ ବାଳକ ଛାତ୍ରାବାସର ସାରାଞ୍ଜମ ନିମନ୍ତେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ମାଛରା ତରଫରୁ ବାଳକ ଛାତ୍ରାବାସର ସାରାଞ୍ଜମ ନିମନ୍ତେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ନାମାର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା |

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ମାଛରା |

13/01/2021 20/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)