ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସଂକ୍ଷେପରେ ଜିଲ୍ଲା

 

ଜିଲ୍ଲାର ଆୟତନ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ
ନାମ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡା
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୮୮୦୭ ବର୍ଗ କି.ମି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ଜଂଗଲ) ୧୮୭୯.୫୩ ବର୍ଗ କି.ମି ୨୧.୩୪
ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନଗଣନା)
ମୋଟ ୧୩୭୯୬୪୭ % ରେ
ପୁରୁଷ ୬୭୮୮୦୯ ୪୯.୨୦
ମହିଳା ୭୦୦୮୩୮ ୫୦.୮୦
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ୧୧୫୩୪୭୮ ୮୩.୬୧
ସହରାଞ୍ଚଳ ୨୨୬୧୬୯ ୧୬.୩୯
ଅନୁସୁଚିତ ଜାତି ୧୯୬୫୪୦ ୧୪.୨୫
ଅନୁସୁଚିତ ଜାତି (ପୁରୁଷ) ୯୬୭୮୯ ୪୯.୨୫
ଅନୁସୁଚିତ ଜାତି (ମହିଳା) ୯୯୭୫୧ ୫୦.୭୫
ଅନୁସୁଚିତ ଜନଜାତି ୬୯୭୪୮୩ ୫୦.୫୬
ଅନୁସୁଚିତ ଜନଜାତି (ପୁରୁଷ) ୩୩୭୩୭୩ ୪୮.୩୬
ଅନୁସୁଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ୩୬୦୨୧୦ ୫୧.୬୪
ସାକ୍ଷରତା
ନାମ ସଂଖ୍ୟା % ରେ
ମୋଟ ସାକ୍ଷରତା ୫୬୮୦୯୦ ୪୯.୨୧
ସାକ୍ଷରତା (ପୁରୁଷ) ୩୪୦୮୪୩ ୬୦.୩୨
ସାକ୍ଷରତା (ମହିଳା) ୨୨୭୨୪୭ ୩୮.୫୫
ସଡକ
ନାମ ଦୁରତା(କି ମି)
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୯୩.୫୩
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ୧୬୫.୦୮
ଗ୍ରାମ ସଡକ ୮୬୬.୯୦
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଡକ ୫୯୬୭
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଡକ ୧୧୮୩
ବନ୍ୟ ସଡକ ୨୦୮.୭୫
ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରକାର ନାମ
ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ନାଲକୋ, ଏଚ୍ ଏ ଏଲ୍, ସେବା(ବିଲ୍ଟ) ଏବଂ ତୋଷୀଆଲ ସିମେଣ୍ଟ
ଏମ ଏସ ଏମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୮୭୪
କୃଷି
ନାମ ସ୍ଥାନ/କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ
ମୋଟ ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ୩୦୧.୫୦ ବର୍ଗ କିମି
ମୋଟ ଧାନ ଚାଷ ସ୍ଥାନ (ଖାରିଫ) ୯୯.୦୦୦ ହେକ୍ଟର
ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ(ଖାରିଫ) ୯୩୯୦୮ ହେକ୍ଟର
ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ(ରବି) ୬୪୦୫୭ ହେକ୍ଟର
ମୁଖ୍ୟ ଖାରିଫ କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ପେଡି, ରାଗି, ମାଇଯେ, ନାଇଗେର, ପନିପରିବା
ମୁଖ୍ୟ ରବି କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ପେଡି, ଆଖୁ, ପନିପରିବା
କୋରାପୁଟ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ
କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ପଦବୀ ବନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡିକ ମୋଟ
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେକ୍ଟର ରେ
ଆରକ୍ଷଣ ବନ୍ୟ ୬୧ ୩୦୨୫୧.୨୦୩୯
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆରକ୍ଷଣ ବନ୍ୟ ୧୨୫ ୩୯୭୭୯.୧୮୪୮
ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟ ୬୨ ୩୧୫୫୩.୪୨୨୧
ଆରକ୍ଷଣ ଜମି ୦୪ ୧୫୧.୮୧୦୦
ସଂରକ୍ଷଣ ଜମି ୦୧ ୩୩.୩୭୦୦
୩୨ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ୦୪ ୪୧୫.୯୯୦୫
ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟ ୮୧ ୫୫୩.୧୬୦୦
ପ୍ରତିପୁରକ ବନୀକରଣ ୨୪ ୩୨୦୩.୮୫୪୦
ଅନନ୍ୟା ବନ୍ୟ (ଆରକ୍ଷଣ ଶାସନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ) ୯୪୦୩.୯୭୦୦
କ୍ଷେତ୍ର ରେକର୍ଡ ରେ ବନ୍ୟ ନଥାଇ ବନ୍ୟ ବିଶେଷତା ଗୁଡିକ (ସରକାରୀ) ୪୯୦୧.୨୭୦୦
କ୍ଷେତ୍ର ରେକର୍ଡ ରେ ବନ୍ୟ ନଥାଇ ବନ୍ୟ ବିଶେଷତା ଗୁଡିକ (ବେସରକାରୀ) ୩୮୮.୮୪୦୦
ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନହୋଇଥିବା ବନ୍ୟ ୪୦.୧୧୦୦
ମୋଟ ୧୨୦୬୭୬.୧୮୫୩