Close

Lamtaput

Lamtaput Block Village List
Block Name Gram Panchayat Name Village Name
Lamtaput Badigada Dokhripoda
Lamtaput Badigada Jayantagiri
Lamtaput Badigada Badigada
Lamtaput Badigada Burudel
Lamtaput Badigada Ridal
Lamtaput Ballel Lugumu
Lamtaput Ballel Tama
Lamtaput Ballel Palam
Lamtaput Ballel Marada
Lamtaput Ballel Balel
Lamtaput Ballel Chiliba
Lamtaput Ballel Orabiri
Lamtaput Banamliput Kanta
Lamtaput Banamliput Dasagaudput
Lamtaput Banamliput Maliput
Lamtaput Banamliput Katakar
Lamtaput Banamliput Deogondhana
Lamtaput Banamliput Bhimariput
Lamtaput Banamliput Banamaliput
Lamtaput Banamliput Jaraput
Lamtaput Banamliput Lamanda
Lamtaput Banamliput Gadiajholla
Lamtaput Banamliput Pujhariput
Lamtaput Chikenput Kunjamba
Lamtaput Chikenput Mantriput
Lamtaput Chikenput Mundaput
Lamtaput Chikenput Khialput
Lamtaput Chikenput Sikral
Lamtaput Chikenput Suramal
Lamtaput Chikenput Ganel
Lamtaput Chikenput Kharasapada
Lamtaput Chikenput Chikeniput
Lamtaput Chikenput Machkundtown
Lamtaput Chikenput Kodaput
Lamtaput Dabuguda Chatara
Lamtaput Dabuguda Dhadi
Lamtaput Dabuguda Dabuguda
Lamtaput Dabuguda Charaguda
Lamtaput Dabuguda Teraguda
Lamtaput Dabuguda Khamri
Lamtaput Dabuguda Patraput
Lamtaput Dabuguda Chandua
Lamtaput Dabuguda Chupa
Lamtaput Dabuguda Mardingpada
Lamtaput Dabuguda Limaput
Lamtaput Dabuguda Kadrimaliput
Lamtaput Dabuguda Kodri
Lamtaput Dabuguda Silpada
Lamtaput Dabuguda Chenda (Chhenda)
Lamtaput Dabuguda Maliput
Lamtaput Dabuguda Gatanput
Lamtaput Godihanjar Bondhapoda
Lamtaput Godihanjar Godihanjar
Lamtaput Godihanjar Sana Kichaba
Lamtaput Godihanjar Badakichaba
Lamtaput Godihanjar Bangurupoda
Lamtaput Godihanjar Anungu (Enugu)
Lamtaput Guneipada Kalapada
Lamtaput Guneipada Barlipada
Lamtaput Guneipada Bentalbiri
Lamtaput Guneipada Ambapada
Lamtaput Guneipada Uppapoda
Lamtaput Guneipada Guneipoda
Lamtaput Guneipada Litiput
Lamtaput Guneipada Poibeda
Lamtaput Guneipada Sailpoda
Lamtaput Guneipada Kantipoda
Lamtaput Jalahanjar Podapadar
Lamtaput Jalahanjar Kakalpada
Lamtaput Jalahanjar Parting
Lamtaput Jalahanjar Majhaput
Lamtaput Jalahanjar Tukum
Lamtaput Jalahanjar Jalahanjar
Lamtaput Jalahanjar Chapadi
Lamtaput Jalahanjar Gelaguda
Lamtaput Jalahanjar Chutiapada
Lamtaput Jalahanjar Dandabad
Lamtaput Jalahanjar Adarikhal
Lamtaput Jalahanjar Gondhiguda
Lamtaput Jalahanjar Paladaput
Lamtaput Jalahanjar Mukhiput
Lamtaput Jalahanjar Petpada
Lamtaput Jalahanjar Pipalaput
Lamtaput Jalahanjar Alangapada
Lamtaput Jalahanjar Surungeipada
Lamtaput Jalahanjar Muliaput
Lamtaput Kumaragandhana Lenjisuku
Lamtaput Kumaragandhana Hatasuku
Lamtaput Kumaragandhana Hariamunda
Lamtaput Kumaragandhana Hingeiput
Lamtaput Kumaragandhana Balia
Lamtaput Kumaragandhana Paliba
Lamtaput Kumaragandhana Kumargandhana
Lamtaput Kumaragandhana Malikhurubi
Lamtaput Kumaragandhana Parajakhudubi
Lamtaput Kumaragandhana Dasaput
Lamtaput Kumaragandhana Kenduput
Lamtaput Kumaragandhana Kadamaguda
Lamtaput Kumaragandhana Tiakanta
Lamtaput Tikarpada Tikarapara
Lamtaput Tikarpada Panjel
Lamtaput Tikarpada Debatahanjar
Lamtaput Tikarpada Arna
Lamtaput Tikarpada Mahadeiput
Lamtaput Tikarpada Badamunda
Lamtaput Tikarpada Chandalmunda
Lamtaput Tikarpada Mahulaput
Lamtaput Tikarpada Dandaguru
Lamtaput Tikarpada Mundagad
Lamtaput Tikarpada Durla
Lamtaput Tikarpada Gatanput
Lamtaput Lamtaput Komarguda
Lamtaput Lamtaput Kana
Lamtaput Lamtaput Lamataput
Lamtaput Lamtaput kadam
Lamtaput Lamtaput Semiliguda
Lamtaput Lamtaput Sindhiput
Lamtaput Lamtaput Barangaguda
Lamtaput Lamtaput Sankai
Lamtaput Lamtaput Kantigada
Lamtaput Lamtaput Doliguda
Lamtaput Lamtaput Brahmaniput
Lamtaput Lamtaput Malenga
Lamtaput Lamtaput Kangarapada
Lamtaput Lamtaput Deulapada
Lamtaput Lamtaput Sargiguda
Lamtaput Lamtaput Dudipadar
Lamtaput Lamtaput Doragoda
Lamtaput Lamtaput Potenda
Lamtaput Onkadelli Guthalpada
Lamtaput Onkadelli Hanumal
Lamtaput Onkadelli AnakadeliTown
Lamtaput Onkadelli Ankadelli
Lamtaput Peta Bandraguda
Lamtaput Peta Peta
Lamtaput Peta Talaput
Lamtaput Peta Bhitarchonda
Lamtaput Peta Malipeta
Lamtaput Peta Hatapeta
Lamtaput Peta Ranitota
Lamtaput Peta Sukuriguda
Lamtaput Peta Litiput
Lamtaput Peta Kapuguda
Lamtaput Peta Murja
Lamtaput Peta Nakulapadar
Lamtaput Thusuba Audipoda
Lamtaput Thusuba Changudipada
Lamtaput Thusuba Kamel
Lamtaput Thusuba Tusuba
Lamtaput Thusuba Gomalput
Lamtaput Thusuba Godiput
Lamtaput Thusuba Khilaput
Lamtaput Thusuba Mesingput
Lamtaput Thusuba Bodapoda
Lamtaput Thusuba Gopalput
Lamtaput Thusuba Barangaput
Lamtaput Thusuba Mandeiput
Lamtaput Thusuba Khadaput
Lamtaput Thusuba Kanchana
Lamtaput Thusuba Sahuput
Lamtaput Thusuba Badasagar
Lamtaput Thusuba Sanasagar
Lamtaput Thusuba Jadiaput
Lamtaput Umbel Mediput
Lamtaput Umbel Umbel
Lamtaput Umbel Dumuriput
Lamtaput Umbel Tentulipara
Lamtaput Umbel Bankaiput
Lamtaput Umbel Hingeiput